Çalışmamızda mükelleflerin vergi idaresine olan vergi borçlarını gösteren borç döküm listesine karşı dava açıp açamayacakları konusunu yargı kararları ışığında ele alacağız. Mevzuat ve Değerlendirme İdari yargılamada dava dilekçeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 14’üncü maddesi kapsamında; idare ve vergi mahkemelerinde mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye ve Danıştay’da ise daire başkanının görevlendireceği bir…

İçeriği Görebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Giriş Yap Üye Ol

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü