Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

 

KVKK Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Hazırlanmış Aydınlatma Metni

  1. a) Veri Sorumlusu BENİAN TİCARİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.
  2. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri
Amaç Hukuki Sebep
Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi KVKK 5 (2) c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi KVKK 5 (1): Açık rıza

 

Kişisel verileriniz, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, şirketimizin ve hizmetlerimizin tanıtımı, bülten gönderimi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (1) maddesi uyarınca açık rızanız doğrultusunda işlenecektir.

  1. c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamda elde edilmektedir:

İlgili kişi tarafından internet sitemiz üzerinde bulunan formların doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi.

  1. d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak e-posta gönderimi kapsamında çalıştığımız firma, ileti yönetim sistemi entegrasyonu için çalıştığımız entegratör firma ve İleti Yönetim Sistemi AŞ’ne aktarılacaktır.

Kişisel verileriniz, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve bu doğrultuda iş süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla grup şirketlerimiz ile açık rızanız doğrultusunda aktarılacaktır.

 

Menü