Ön Bilgilendirme Formu

 

MADDE 1- TARAFLAR

İş bu sözleşme bir tarafta Evliya Çelebi Mahallesi, Sadi Konuralp Caddesi İks Vakfı No.5/2 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde ikamet eden BENİAN TİCARİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ….  … … Adresinde ikamet eden (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur.


1.1- SATICI  

Unvanı: BENİAN TİCARİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ  

Adresi: Evliya Çelebi Mahallesi Sadi Konuralp Caddesi Iks Vakfı No.5/2 Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon: (0532) 266 90 86

Faks: (0532) 266 90 86

E-posta: info@benianticari.com.tr

Web Adresi: benianticari.com.tı

MERSİS NO: 01630922562700001


1.2- ALICI (ABONE)

Adı/soyadı/Unvanı:#FULLNAME#

Adresi :#ADRES#

Telefon :#PHONE#

Cep Telefon :#MOBILE#

Email : #MAIL#


MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcının faaliyet gösterdiği www.benianticari.com.tr internet adresinde bulunan internet mağazasından elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri, bedeli, eğer abonelik ise abonelik bedeli ve abonelik süresi belirtilen ürünün kullanımı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik  ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri  ve  gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınması oluşturmaktadır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE ŞARTLARI

Ürün (ler)in cinsi ve türü, miktarı, abonelik ise süresi ve bedeli www.benianticari.com.tr adresli site üzerinde aşağıda nitelikleri belirtildiği gibi olup bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

#SIPARISDETAYI#

Ürün Adı Ürün Cinsi Adet

 

KDV Dâhil Satış Bedeli Ödeme Sekli SÜRESİ

 

Kargo Ücreti: Yok

Fatura Adresi: #ADRES#

Siparişi Veren: #FULLNAME#

Online olarak teslim edilen ürünlerde herhangi bir kargo ücreti yoktur.

Teslimat, kargo firması aracılığı ile SATICI tarafından yukarıda belirtilen adrese yapılacaktır. Kargo Ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo Ücreti 12,90 TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Teslimat, anlaşmalı kargo firması aracılığı ile Alıcı’nın yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Şu kadar ki, SATICI, satış anında yürüttüğü www. benianticari.com.tr’de ilan ettiği kampanyalara uygun olarak kargo ücretinin kısmen veya tamamen ALICI’ ya yansıtmayabilir. Online olarak teslim edilen ürünlerde veya çevrimiçi olarak hizmet sunulan aboneliklerde herhangi bir kargo ücreti yoktur.


MADDE- 4 GENEL HÜKÜMLER

Online hizmet sunulan abonelik gerektiren ürün olması halinde 4A ve abonelik gerektirmeyen ürün satışı olması 4B hükümleri geçerlidir.

4A. Hizmetin çevrimiçi olarak sunulduğu aboneliklerde uygulanacak hükümler aşağıda yer almıştır.

4A.1- ALICI, www.benianticari.com.tr internet sitesinde aboneliğe sunulan sözleşme konusu ürünün www.benianticari com.tr adresli site üzerinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi, abonelik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkinin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda abone olmaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4A.2- SATICI, sözleşme konusu ürünün, ön bilgilendirme formunda belirtilen niteliklere uygun olarak sağlayacaktır.

4A.3- Sözleşme konusu ürüne erişimin açılması için işbu ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürüne erişimi durdurabilir

4A.4- Ürünün erişime açıldıktan sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI ’ya ödememesi halinde, SATICI ürüne erişimi durdurur.

4A.5- Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’ dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4A.6- ALICI tarafından, sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde Alıcı’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde Satıcının info@benianticari.com mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. ALICI, işbu maddede bahsi geçen şekilde IBAN numarasını SATICI ‘ya bildirmediği takdirde herhangi bir talepte bulunamaz.

4A.7- SATICI mücbir sebepler gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenlerle sözleşme konusu ürünü süresi içerinde erişime açamaz ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde kredi kartının ait olduğu bankaya gerekli bildirim yapılarak ödediği tutarın iadesi sağlanır. Ancak hizmet erişime açıldıktan sonra   salgın hastalık, yangın deprem, su baskını gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan mücbir sebepler nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması veya arıza ve bakım nedeniyle hizmet verilmemesi durumunu kapsamaz. Abone işbu hizmetin bir yazılım olduğunu arıza ve bakım nedeni ile kesintiye uğrayabileceğini kabul ve beyan eder Arıza Satıcı en kısa sürede hizmet vermek için gerekli tüm çalışmalar yapacaktır. Planlı bakınlar internet sitesinden duyurulur.

4A.8- ALICI, ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan Satıcının sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4A.9- ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. Ancak kaynak göstererek atıf yapabilir.  ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alıcı’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI ‘ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcının söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4A.10- ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4A.11- ALICI abonelik esnasında verdiği bilgilerin güncel ve doğru olduğunu beyan eder. Alıcı ürün kullanması için belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Alıcı’nın sözleşme işbu sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından ALICI sorumlu olup, ALICI bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.

4A.12- SATICI, ürünün tüm içeriğini başta resmî kurumlar olmak üzere 3. Kişilerden sağlamaktadır. SATICI, içeriğin güncel ve doğru olması için elinden gelen gayreti gösterecek olmakla beraber, ALICI içeriğin 3. kişilerden elde edilmesi nedeni ile Satıcının bizzat sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4B. Ürün satışı ve fiziki gönderim gereken abonelik halinde;

4B.1– ALICI, www.benianticari.com.tr internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün www.benianticari.com.tr adresli site üzerinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı,fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkinin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4B.2- Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ ya ulaşmasını takip eden 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre İçerisinde ALICI’nın yukarıda yazılı adresine veya aşağıda gösterdiği teslimat adresindeki kişi(ler)(kuruluşa) teslim edilir. Kargo Ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. E-kitap satışlarında ürün ALICI tarafından bildirilen e-mail adresine teslim edilecektir.

4B.3- Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi(ler)/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi(ler)/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4B.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4B.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4B.6- Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI ‘ya ödememesi halinde, ALICI’ ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün bildirimi takip eden en geç 3 (üç) gün içinde SATICI ‘ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.

4B.7- Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere türlü hukuki risk, Alıcı’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Satıcıdan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4B.8- ALICI tarafından, sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde Alıcı’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde Satıcının info@yaklasim.com mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. ALICI, işbu maddede bahsi geçen şekilde IBAN numarasını SATICI ‘ya bildirmediği takdirde herhangi bir talepte bulunamaz.

4B.9- SATICI mücbir sebepler gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenlerle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi hususundaki seçimlik haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde kredi kartının ait olduğu bankaya gerekli bildirim yapılarak ödediği tutarın iadesi sağlanır.

4B.10- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları ve süreleri içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI ‘ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4B.11- ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI’nın adresi Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu sözleşmede yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir

4B.12- ALICI, e-kitap dâhil satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan Satıcının sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4B.13- ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alıcı’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI ‘ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcının söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4B.14- ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 

ALICI, işbu sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi(ler)/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde için kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmış olması şartıyla iade edilecek Ürün’ün/Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerektiğini ve eksiklik halinde cayma hakkının geçerli kabul edilmeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI cayma hakkını kullandığını Sarıcı’ya aşağıda belirtilen iletişim bilgilerine birine yazılı olarak bildirmek zorundadır. SATICI bu bildirimi aldığını teyit edecektir. Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI’nın cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Her halükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu hakkın kullanılması halinde, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün(lerin) ……………….. firması aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin …….. sayılı vergi mevzuatı gereğince fatura aslının da ibrazı ile ALICI tarafından SATICI ‘ya iadesi gerekmektedir.

Adres:

Fax : (…..

Eposta:

TEL

 MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK SÖZLEŞMELER

ALICI aşağıdaki ürünlerde cayma hakkını kullanamaz:

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve sağlığa uygunluk açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.(e- kitap, yazılım vb)

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

Yukarıdaki hükümler saklı kalmak üzere, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in Madde 15’ci maddesinin (ğ) bendi uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve aynı maddenin (h) bendi uyarınca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde Tüketici cayma hakkını kullanamaz. Bu çerçevede Sözleşme’nin Satıcı tarafından hizmetin çevrimiçi olarak sunulduğu ürünlere ilişkin olarak   Alıcı’nın işbu Sözleşme ’ye ve Ürün’ün kullanımına ilişkin cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 7- ABONELİK HALİNDE (ONLINE VE FİZİKİ) SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

7.1 ALICI, süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.

7.2 Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde Satıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya Alıcı’nın hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde Alıcı sözleşmeyi feshedebilir aksi takdirde feshedemez.

7.3 Alıcı abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirimi Evliya Çelebi Mahallesi Sadi Konuralp Caddesi Iks Vakfı No.5/2 Beyoğlu / İSTANBUL adresine yapacaktır.

7.4 Mevzuatta Alıcı lehine olan süreler saklı kalmak kaydıyla, satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Satıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde Alıcı tarafından ödenmiş olan tutarın geri kalan kısmını iade eder.

 

MADDE 8- UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda T.C. Ticaret Bakanlığı’nca her yıl aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

Menü