Konu: İlişkili Olduğu Firmalar İle Yaptığı Ticari İşlemler Nedeniyle Ortaya Çıkan Alacaklarını Uzun Süre Tahsil Etmeyerek Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hk.

“…
Mükellef kurumun cari hesaplarında çok uzun süreli bakiyeler kalmadığı ve tahsilatların ticari teamüllere uygun sürede gerçekleştiği, ancak ilişkili firmalar ile gerçekleştirilen alım ve satım işlemleri sonucu ortaya çıkan cari hesap bakiyesinin yıl içerisinde sürekli olarak yüksek tutarlarda seyrettiği görülmektedir.

Herhangi bir alıcı kişi ya da firma üzerinde bu kadar uzun süreler itibariyle yüksek tutarlarda bakiye bırakılmasının, bir kimsenin alacaklarını bu kadar uzun süreyle tahsil etmemesinin iktisadi, ticari ve teknip icaplara aykırı bir durum teşkil ettiği görülmektedir.

Mükellef kurumun hesaplarına intikal etmesi gereken tutarları ortaklarının ortağı bulundukları firmalar üzerinde uzun süre ve yüksek tutarlarda bırakması söz konusu tutarların alternatif yatırım alanlarında değerlendirilmesinden doğacak kazançtan vazgeçmesi anlamına geleceği, elde edilecek ticari kazançtan vazgeçmenin de ticari faaliyetin amacına aykırı olduğu ve ticari icaplara aykırı bir durum olduğu, öncelikle işletme içi emsalin aranmasının gerektiği, emsallere uygun fiyat ve bedele ulaşmak için, mükellef kurumun 2010 yılı hesap döneminde Bankalardan kullanmış olduğu Euro cinsinden krediler için işletilmiş olan faiz oranları emsal olarak alınacağı, mükellef kurumun 2010 yılı hesap döneminde Garanti Bankasından kullanmış olduğu Euro cinsinden kredilere ilişkin olarak yıllık ortalama %4,50 oranında faiz maliyetine katlanmış olduğu görülmektedir.

Mükellef kurumla ilişkili olduğu firmalarla borç alacak ilişkisinin bulunduğunun ihtilafsız olduğu olayda, işletmenin 2010 yılında Garanti Bankasından kredi aldığı, mükellef kurumun 2010 yılı hesap döneminde Garanti Bankasından kullanmış olduğu Euro cinsinden kredilere ilişkin olarak yıllık ortalama %4,50 oranında faiz maliyetine katlanmış olduğu, dolayısıyla üstlendiği kredi miktarı kadar faiz ödemeyi kabul ettiğinin görüldüğü, mükellef kurumun üstlendiği kredi miktarı kadar faiz yürütülmesinin gerektiği, mükellef kurumun kredi borcu varken ilişkili firmalardan alacağını uzun süre tahsil etmemesinin ticari teamüllere aykırı olduğu sonucuna varıldığından, Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamıştır.

” (Danıştay 4. Dairenin 20.01.2022 tarihli kararı)

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü