Kanun, kesin bir sınır çizerek AŞ ve Limted Şirketlerde ortakların sorumluluğunu sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile yine AŞ ler için “sadece şirkete karşı” olarak tayin etmiştir.

Buna karşın, şirket ortaklarının şahsi alacaklılarının şirket ortağının hissesi üzerinde takip muameleleri yapmaları ise yasal açıdan mümkün gözükmektedir.
Buna karşın, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun almış Makalede yer verdiğimiz önemli bir kararına göre

şirkete sermaye koyma borcu,
-şirkete cari hesap borcu,
-şirketten mal veya hizmet alımı nedeniyle ortaya çıkan borçlar,
-şirket alacaklarının ortak tarafından tahsilatı,
-ortağın şahsi borçlarının veya kredilerinin şirket tarafından ödenmesi,vb durumunda artık şirket alacaklıları İİK hükümleri kapsamında ortaklar üzerine rahatlıkla haciz işlemi başlatabileceklerdir.
#enginsahin

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü