İşletme Sahibinin Eşine Ödenen Ücretlerin Gider Yazılması Durumu:

Serbest Meslek Kazancında: Serbest meslek erbabının eşine hizmet akdine dayalı olarak yapılan ücret ödemelerinin, mesleki kazancın tespitinde gider olarak indirilebilmesi mümkündür.

( Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı -27.04.2010-B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.42-11)

Ticari Kazançta(Gelir Vergisi): Teşebbüs sahibinin eşine hizmet akdine dayalı olarak yapılan ücret ödemelerinin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilmesi mümkün değildir.

Ayrıca bu kapsamda yapılan ücret ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında tevkifat yapılacaktır.

( İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı-23.02.2012-B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 40-704)

Kurum Kazancında: Ortaklara veya bunların eşlerine ödenen ücretler emsallere uygun olması şartıyla kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı-28.03.2011-B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-208)

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü