​ Davacı şirket tarafından, 2016/7-9 dönemlerine ilişkin katma değer vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun reddine dair işlemin iptali istenilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …. Vergi Mahkemesince verilen … tarih ve E:…., K:… sayılı kararda; yeminli mali müşavir tasdik raporuna dayalı nakden iade taleplerinin inceleme raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilmesi gerektiğinden dava konusu işlemde…

İçeriği Görebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Giriş Yap Üye Ol

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü