Yargıtay 11. Ceza Dairesi
2017/325 E.
2020/3405 K.

“İçtihat Metni”
SUÇ: Sahte fatura düzenleme, Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde fatura basmak

2010 ve 2011 yıllarında sahte fatura düzenleme suçlarından ve Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde fatura basmak suçundan açılan kamu davasında; sanıklardan …’ın savunmasında; diğer sanığı tanımadığını, kimlik bilgileri kullanılarak söz konusu mükellefiyet kaydının açıldığını, üzerine atılı suçlarla bir ilgisinin olmadığını söylemesi; sanık …’ın ise savunmasında diğer sanık … ile 3-4 yıl arkadaşlığının olduğunu, işlerinin bozuk olduğunu söylemesi üzerine onun teklifi ile 27.000 TL para vererek şirkete 2011 yılında ortak olduğunu, yazmasını beceremediği için fatura kesmediğini, şirket işleri ile hiç ilgilenmediğini söylemesi karşısında; maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenmesi bakımından;

1- Sanıkların çelişkili savunmaları nedeniyle yüzleştirme yapılarak birbirlerini tanıyıp tanımadıklarının, şirketle olan ilişkilerinin, şirketi fiilen kimin idare ettiğinin sorulması,
2- Sahte olarak düzenlendiği iddia olunan faturaların, bu faturaları kullanan şirketlerden veya bu mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesinden sorulmak suretiyle kanaat oluşturacak sayıdaki asılları getirtilip sanıklara gösterilerek yazı ve imzaların kendilerine ait olup olmadığının sorulması
3- Sanıkların faturalardaki yazı ve imzaların kendisine ait olmadığını söylemesi halinde temin edilecek yazı ve imza örnekleri ile faturalardaki yazı ve imzaların kime ait olduğu hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılması,
4- Faturaları kullandığı belirlenen mükellefler hakkında karşıt inceleme raporu düzenlenip düzenlenmediğinin ilgili vergi dairesinden sorulması, düzenlenmiş ise onaylı örneklerinin getirtilmesi,
gereklidir.

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü