11. Ceza Dairesi
2021/11877 E.
2021/7880 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Sahte fatura düzenleme, defter, kayıt ve belgeleri gizleme

Sanığın yokluğunda verilen 11/02/2014 tarihli hükmün, dosyada bilinen en son adresi olan sorguda beyan ettiği adresine tebliğe çıkartılıp tebliğ olunmadan iade edilmesi üzerine MERNİS adresine Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, sanık müdafisinin hükmü 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 310. maddesinde öngörülen bir haftalık yasal süreden sonra 02/09/2014 tarihinde temyiz ettiği anlaşılmakla; temyiz isteminin reddine dair Mahkemenin 03/09/2014 tarihli ek kararında bir isabetsizlik bulunmadığı ve sanık ile müdafisinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden, temyiz isteminin reddine dair ek kararın ONANMASINA, 06.10.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü