11. Ceza Dairesi
2021/11553 E.
2021/6146 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Sahte fatura düzenlemek
HÜKÜM : Beraat

I-Sanık … hakkında ”2009 takvim yılında sahte fatura düzenlemek” suçundan verilen beraat kararına yönelik katılan vekilinin temyiz nedenlerinin incelenmesinde:
Sanığa yüklenen “2009 takvim yılında sahte fatura düzenlemek” suçunun Kanun’da gerektirdiği cezasının türü ve üst sınırına göre, 5237 sayılı TCK’nin 66/1-e ve 67/4. maddelerinde öngörülen olağanüstü dava zamanaşımının, suç tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış, katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün 5271 sayılı CMK’nin 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA; ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta, aynı Kanun‘un 303/1-a maddesindeki yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan, sanık hakkındaki kamu davasının gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle CMK’nin 223/8. maddesi gereğince DÜŞMESİNE,
II-Sanık … hakkında “2009 takvim yılında sahte fatura düzenlemek” suçundan verilen beraat kararına yönelik katılan vekilinin temyiz nedenlerinin incelenmesine gelince;
Sanık …’nun UYAP aracılığı ile MERNİS üzerinden temin edilen nüfus kaydına göre hükümden sonra 07/11/2018 tarihinde vefat ettiği belirlendiğinden, bu durumun kesin olarak tespiti halinde 5237 sayılı TCK’nin 64/1 ve 5271 sayılı CMK’nin 223/8. maddeleri uyarınca kamu davasının düşmesine karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5271 sayılı CMK’nin 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, dosyanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilmesine, 01.07.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü