DEFTER TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMAYAN İŞVERENLER DE ÜCRET TEDİYE BORDROSU DÜZENLEMEK ZORUNDA Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 105. Maddesinde; “İşverenler, Kuruma verdikleri prim belgesinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olmak ve Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin beş numaralı alt bendinde sayılan hususları içerecek şekilde aylık ücret tediye bordrosu düzenlemekle yükümlüdürler.” Hükmü yer almaktadır. Hükümden de…

İçeriği Görebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Giriş Yap Üye Ol

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü