​ Sahte belge düzenleme fiiline iştirak ettiğinden bahisle 2013/Temmuz dönemi için kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … Vergi Mahkemesinin… tarih ve E:…, K:… Sayılı kararıyla; dava dosyasında yer alan raporların ve ifadelerin bir arada değerlendirilmesi sonucu, vergi ziyaına sebep olan fiile iştirak ettiği ve maddi menfaat temin ettiği yönünde somut…

İçeriği Görebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Giriş Yap Üye Ol

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü