​ Sahte fatura kullandığı ileri sürülerek takdir komisyonu kararına istinaden re’sen tarh edilen 2011/8,9,10,11,12 dönemleri vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerinin kaldırılması istenilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … Vergi Mahkemesince verilen … tarih ve E:… , K:.. sayılı kararda; incelemenin vergi denetmenince yapılmış olması karşısında, takdire sevk ile zamanaşımının durduğunun kabulüne olanak bulunmadığından, 2011…

İçeriği Görebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Giriş Yap Üye Ol

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü