İzmir VDB tarafından verilen 20.09.2022 tarih 489299 sayılı özelge ile “bir mali müşavirin yanında çalışan diğer mali müşavirin oda aidat bedelini ödemesi durumunun vergi mevzuatı açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında;
“……Bu hükümler uyarınca, yanınızda çalıştırdığınız malimüşavir in Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına ödemesi gereken ve tarafınızca karşılanan yıllık aidatın, çalışanınıza sağlanan net menfaat (ücret) olarak değerlendirilmek suretiyle brütleştirilerek aylık ücret bordrosuna dahil edilmesi ve gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, ücret olarak değerlendirilen söz konusu ödemenin Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında, kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.” görüşü verilmiştir.

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü