İSTEMİN ÖZETİ: Davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen 20.07.2022 tarih ve 2022/1,2,3,4,5 ana takip numaralı ödeme emirlerinin; asıl borçlu şirket hakkındaki takip yolları tüketilmeden davacıya gelinemeyeceği, amme alacaklarının zamanaşımına uğradığı, şirket temsilciliğinden ayrıldığı, davacının herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı ileri sürülerek iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istenilmektedir. SAVUNMA ÖZETİ: Davacının asıl borçlu şirket olan ……..Ltd. Şti’nin…

İçeriği Görebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Giriş Yap Üye Ol

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü