KİRALIK ŞİRKETLERİ

Girişimciler, gerekli finansman kaynaklarından yoksun olduklarında, maliyeye borçları, maliye tarafından vergi kaydı engellenmeleri, bankalarla ile adli ve idari takipler, kredi notlarının düşük olması ticarî işletmeleri devralmak yerine; şirket kiralama yoluyla bunları işletmeyi tercih edebilmektedirler.

Uygulamada gün geçtikçe çok daha fazla başvurulan bir yöntem haline gelen şirket kiralama işleri Doktrinde tartışmalara yasal uygunluklara açık bir alan olduğunu düşündüğümüz ticarî işletme kirası, ticarî işletmelerin hukuki yapısının irdelenmesini gerektirirken aynı zamanda kirası sözleşmesinin hükümlerinin de tüm boyutlarıyla ele alınmasını zorunlu kılar.

Bir ticaret şirketinin bünyesindeki işletmelerden birini şirket kirası sözleşmesine konu yapabilmesi için şu şekilde dolambaçlı bir yol izlenmesine gerek yoktur: Önce bir yavru şirket kurmak ve kiraya verilmek istenen işletmenin unsurlarını bu yavru şirketin malvarlığı haline getirmek, sonra da bu yavru şirketi bir kira sözleşmesine konu yapmak.

Bu şekilde dolambaçlı bir yol izlemeye gerek olmadan, doğrudan doğruya ticaret şirketinin bünyesindeki işletme kira sözleşmesine konu yapılabilir.

Buna yasal bir engel yoktur.

Bir ticarî işletmenin kirası sözleşmesine konu yapılabilmesi özel bir hukukî biçimin gözetilmesini gerektirmez. Ne var ki, şirket kirası sözleşmesine konu olacak işletme unsurlarını kesin olarak belirlemek, bireyselleştirmek, tanımlamak ve ekonomik açıdan ayırt etmek zorunludur. Şirket Kiralamak, İşletme, işgücünü oluşturan insanlardan, yatırım malvarlığından, alacak ve borçlardan, know-howdan, döner malvarlığından, bilgiden, good-will’den ve paradan oluşan gerçek ve dinamik bir sistemdir.

İşletme, bir girişimcinin ekonomik menfaat elde etmek için emek ve sermaye unsurlarını bağımsız biçimde bir araya getirmesidir.

Bir işletmenin şirket kirasına konu olmasıyla bu unsurlardan yararlanma olanağı kiracıya aktarılmış olur. Bu unsur da işletmeyi oluşturan diğer unsurları bir araya getiren ve bunları harekete geçirip etkinlik kazandıran, işletme sahibinin faaliyetidir. İşletmeyi işletme yapan dinamizm, işletme sahibi tarafından kazandırılmıştır, ancak o işletmesini kirasına konu yapmakla kendisi geri çekilmekte ve bundan böyle gerekli faaliyeti göstermesini kiracıdan beklemektedir.

Akla uygun olan işletmeyi yatırım malvarlığı ve döner malvarlığı olarak ikiye bölmek ve sadece yatırım malvarlığını (taşınmazlar, binalar, makineler, teknik donanım, tedavül etmek için değil yatırım amacıyla elde edilmiş kıymetli evrak, iş bağlantıları, fikri haklar marka patent gibi) ürün kirası sözleşmesine konu yapmaktır.

Kiralık Şirket Avantajları

 • Tüm vergiler tarafımıza aittir. ( K.D.V – Muhtasar – Sgk – Kurumlar Vergisi )
 • Sözleşme imza edildiğinde Şirketimizi işleriniz de kullanabilirsiniz.
 • Müşterinizle hukuki ticari anlaşmaları şirketimizle yapar siz risk almazsınız.
 • Tüm masraflar tarafımıza aittir. ( Muhasebe, Telefon, Banka Masrafları vb.)
 • Uluslararası ticarette tercüman desteği sağlarız.
 • Adınızla çağrılarınızın yanıtlarız ve size bilgi veririz.  
 • Resmi iletişim adresi faks hizmetimiz vardır.
 • Şahsınıza özel telefon numarası tahsis ederiz.
 • Posta ve kargolarınızın alımı size hemen bildirimi 
 • İhtiyacınızın olması durumunda günlük ofis veya toplantı salonu kullanma imkânı
 • Ücretsiz self servis çay ve kahve ikramlarımız.
 • Yüzlerce üyemizin bulunduğu ofisimizde aylık olarak düzenlediğimiz etkinliklerde benzer ve farklı iş sektörleriyle bağlantı kurma imkânı…
 • Fiziksel bir ofis olmadan, en ekonomik fiyatlarla kurumsal bir adrese sahip olmaya, posta ve kargolarınla da bizim ilgileniriz.
 • Resmi Adresiniz olarak kullanma imkânı.
 • Dilediğiniz zaman resmi adres olarak gösterebilirsiniz.
 • Sekretarya ve Telefon Hizmeti= Sekretarya ve sana özel bir telefon numarası kullanabilirsiniz.
 • Network Fırsatları= Sizinle birlikte bu hizmetten yararlanan birçok firmayla tanışma fırsatı yakalayıp ağınızı genişletebilirsiniz.
 • Stopaj ödemekten kurtulun
 • Sanal ofis kullanımı ile kira stopajı ödemek zorunda kalmazsınız ve fatura KDV avantajından yararlanırsınız.
 • Faks, Fotokopi Kullanımı = Ofisimizde bulunduğunuz vakitlerde sözleşmeniz dâhilinde ek hizmetlerden yararlanabilirsiniz.
 • Lokasyon Seçimi= Sanal ofis kullanımında ofis şubelerinden hangisini isterseniz orada çalışabilirsiniz.
 • Aldığınız ve Verdiğimiz faturalardan yasal vergileri biz karşılıyoruz.
 • Faturalarınıza yasal kapamaları biz yapıyoruz.
 • İthalat ve İhracatınızda destekler sağlıyoruz.

Kiralık Şirket Ücretleri:

 • Yıllık Cironuzun % 5’ini ücret olarak komisyon tahsil ediyoruz.
 • İlk Sözleşme imza edildiğinde depozito olarak 50.000.- alıyoruz.
 • İmza sonrası sizden alınan depozitoyu hiçbir işlem yapmadığınızda %20’sini hizmet gideri olarak faturalandırıp bakiyeyi size iade ediyoruz.  
 • Satışlardan;                                                                                                                    
 • %25 Kurumlar Vergisi                                                                                                       
 • %18 Katma Değer Vergisi    
 • %20 Özel Tüketim Vergisi  Tarafınıza aittir.         
 • Diğer hususlar karşılıklı görüşme ile mutabakat sonucu sözleşme imza edilecektir.             

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü