KKEG ayrıntı dökümü
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
Ortaklardan alacaklar hesabı ( adatlar ve faiz oranları )
Kambiyo zararları hesabı
Kasa hesabı Muavin
Amortisman tablosu
Alınan sipariş avansları ve kapanma durumları
Geçmiş yıldan gelen avansların kapanma durumları
Diğer ( ticari alacak/borçlar – Mali borçlar – çeşitli borçlar – gelir hesapları ) detayları
Kredi türü ve faiz giderleri hangi hesapta
Gelir Tahakkuku hesabı dökümü

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü