Tür Değişikliği Yapan Firmalarda Evrak Kayıtları Hakkındadır.

Tür değişikliği yapan firmalarda tescil günü tarihli evrakların ltd firmaya mı?

A.Ş. firmaya mı kayıt edilmesi gerektiği hakkında güncel bir

özelge.

Buna göre;

– Limited şirketin anonim şirkete dönüşmesi aşamasında, limited şirketin anonim şirket olarak tescil edildiği tarihe kadar (9/5/2019 tarihi dahil) yapılan işlemlerin limited şirketin defterlerine, tescil tarihinden sonra yapılan işlemlerin ise anonim şirketin defterlerine intikal ettirilmesi gerekmektedir.

– Limited şirketin anonim şirket olarak tescil edildiği tarihten sonraki iş ve işlemlerin anonim şirket adına düzenlenen belgelere istinaden kayıtlara intikal ettirilmesi esas bulunmakla birlikte, söz konusu işlemler için limited şirket adına belge düzenlenmiş olması halinde bu evrak ve vesikaların da anonim şirket kayıtlarına intikal ettirilmesi mezkûr Kanunun 3/B maddesi uyarınca mümkündür.

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü