T.C. İSTANBUL ANADOLU
53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SUÇ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet
SUÇ TARİHİ : 2014
SUÇ YERİ : İSTANBUL
KARAR TARİHİ : 24/12/2020
sanık hakkında açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
…. Sanık aleyhinde Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Vergi Usul Kanunu 359/b-1, Türk Ceza Kanunu 43/1, Türk Ceza Kanunu 53/1. maddeleri gereğince cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmıştır.
SANIK SAVUNMASINDA, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.
Herhangi bir faturayı da imzalamadım. … isimli şahsı tanımıyorum. ..
C. SAVCISINDAN ESAS HAKKINDAKİ MÜTAALASINDA: Sanık hakkında vergi kaçakçılığı yaptığı gerçek bir hizmete dayanmaksızın gerçeğe aykırı faturalar düzenlendiği ve bu şekilde vergi kaybına neden olduğu iddiası ile dava açılmış ise de sanığın atılı bulunan suçtan dolayı mahkum olmasını gerektirecek somut kanıtların elde edilemediği anlaşılmakla beraatine karar verilmesi mütalaa olunur, demiştir.

Sanığa ait bahse konu diğer yazı ve imzaların … eli ürünü olmadığı kanaatini bildirir dosya içerisindedir.

Tüm dosya kapsamına göre: Sanığın kurulduğu tarihten itibaren suç tarihleri … Vergi Dairesine bağlı olarak faaliyet gösteren … vergi kimlik numaralı mükellef olduğu, yapılan incelemelerde şirketin suç tarihinde gerçek ticari bir faaliyetlerinin bulunmamasına rağmen varmış gibi sahte fatura ve irsaliyeleri düzenleyerek vergi ziyaına neden olduğundan bahisle 2014 yılında zincirleme şekilde sahte fatura düzenleme suçunu işlediği iddiası ile eylemine uyan 213 sayılı VUK”un 359/b-1 maddesi uyarınca cezalandırılması talebiyle mahkememize kamu davası açılmışsa da, … dosya arasında bulunan vergi suçu ve tekniği raporları incelendiğinde .. iş yerinde yapılan arama sırasında ele geçirilen belgelerin sanık tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tespit edilemediği, dolayısıyla sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi ve şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği sanığın 5271 sayılı CMK”nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE karar verilmiştir.
HÜKÜM (Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere) :
Her ne kadar sanık hakkında 2014 yılında zincirleme şekilde sahte fatura düzenleme suçunu işlediği iddiası ile eylemine uyan 213 sayılı VUK”un 359/b-1 maddesi uyarınca cezalandırılması talebiyle mahkememize kamu davası açılmışsa da,
Sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığın 5271 sayılı CMK”nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,
24/12/2020

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü