“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Vergi Usul Kanununa muhalefet
HÜKÜM : Mahkumiyet

1- Hakkında 2011 takvim yılında sahte belge düzenlemek suçundan kamu davası açılan sanığın savunmasında; suçlamaları kabul etmediğini, şirketle bir bağlantısı olmadığını, şirketin kurulduğu zamanlarda madde bağımlısı olduğunu ve soy isimlerini bilmediği … ve Himmet adlı kişinin kendisine notere götürerek imza attırdıklarını ve karşılığında para verdiklerini, ancak düzenlenen sahte belgelerden haberinin olmadığını savunması karşısında; sahte fatura düzenleme suçunda suçun failinin herkes olabileceği, suçta ve cezada şahsilik prensibi gereği esas amacın suçun şekli sorumlusu olan kanuni temsilcilerin değil, suçun ayrıntılarını bilen ve oluşumunda rolü olan temsilcileri cezalandırmak olması da dikkate alınarak maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespit edilmesi bakımından, sahte olduğu iddia edilen belgeler ile yoklama fişlerindeki yazı ve imzaların sanığa aidiyeti hususunda bilirkişi raporu aldırılması ve sahte faturaları kullanan kişi ya da mükellefler dinlenerek söz konusu faturaları hangi ticari ilişki karşılığında kimden aldıklarının ve sanığı tanıyıp tanımadıklarının sorulmasından sonra toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
2- Kabule göre de; 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesine ilişkin uygulamanın Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 25.06.2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü