Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık Sabahattin’in ve diğer sanıklar müdafilerinin suç unsurlarının oluşmadığına, zaman aşımının gerçekleştiğine ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

1- Sanık Sibel’in kardeşi mağdur Mehmet adına tescilli olan taşınmazı, şikayetçi Durmuş’a satışını gerçekleştirme amacına yönelik olarak, diğer sanıklardan yardım istemesi, fotoğrafı sanık Burhanettin’e ait ve fakat nüfus bilgileri mağdur Mehmet’e ait olan 08.06.2000 tarihinde “kayıptan verilme” nüfus idaresine sahte düzenlettirilmiş nüfus cüzdanı ile aynı gün Beyoğlu Birinci Noterliğinde “taşınmaz satış yetkisini” havi sahte vekaletnamenin sanık Sibel lehine düzenlettirilmesi, 09.06.2000 tarihinde ise bu sahte belgelerle Üsküdar Tapu Sicil Müdürlüğü’nde taşınmazın satışının yapılması için sanık Sibel’in başvuruda bulunması, ancak tapu görevlilerinin tapu senedindeki malik Mehmet’in fotoğrafı ile kendilerine işlemlerin ikmali için sunulan nüfus cüzdanındaki fotoğrafın farklı olduğunu fark etmeleri üzerine yapılan araştırma sonucu durumun ortaya çıkması şeklinde gerçekleşen somut olayda; sanıklara yüklenen “sahtecilik” eylemlerinin bir bütün halinde “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçunu oluşturacağı ve tek mahkumiyet hükmü kurulması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde sahtecilik suçlarından ayrı ayrı karar verilmesi suretiyle sanıklara fazla ceza tayini,

2- Sanık Sabahattin’in “fiili birlikte gerçekleştiren-asli fail” olduğu gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm tesisi,

3- Mahkûm edilmiş olanlara, sebebiyet verdikleri yargılama giderlerinin ayrı ayrı yükletileceğine dair CMK’nın 3262. maddesindeki emredici hükme muhalefet edilmesi,

Yasaya aykırı, sanık Sabahattin ile diğer sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 81. maddeleri uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’unun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), sanık Sabahattin açısından kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 28.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü