Pişmanlıktan yararlanabilmek için vergi zıyaına neden olunan fiilin beyana dayanan bir vergiyle ilgili olması gerekir.
Bu çerçevede;
Gelir vergisi,
Kurumlar vergisi
Katma değer vergisi,
Özel tüketim vergisi,
Banka ve sigorta muameleleri vergisi,
Gelir stopaj vergisi,
Değerli konut vergisi,
Veraset ve intikal vergisi,
Gibi beyana dayanan vergilerde pişmanlıktan yararlanılabilir.
Bir vergi beyannamesi verilmese bile beyana dayanan vergi ve harçlar (örneğin tapu harcı) için de pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilir.

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü