Davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen 20.07.2022 tarih ve 2022/1,2,3,4,5 ana takip numaralı ödeme emirlerinin; asıl borçlu şirket hakkındaki takip yolları tüketilmeden davacıya gelinemeyeceği, amme alacaklarının zamanaşımına uğradığı, şirket temsilciliğinden ayrıldığı, davacının herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı ileri sürülerek iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istenilmektedir. Davalı İdareden; 1-Dava konusu ödeme emirlerinin ve bunun davacıya tebliğine ilişkin…

İçeriği Görebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Giriş Yap Üye Ol

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü