Değerli okurlar, bazı şirketlerce yapılan hatalardan biri de ayın son günlerinde yapılan mal teslimlerine ait 7 günlük fatura kesme süresinin ay geçtikten sonraki ayın ilk günlerinde yapılmasıdır.

Oysa KDV uygulamalarında hesaplanan KDV açısından tahakkuk ilkesi geçerlidir.

Bir başka deyişle, bir işletme kendisine ocak 2022 döneminde gelen bir faturanın KDV sini Aralık 2023 dönemine kadar herhangi bir tarihte indirim hakkı bulunmasına rağmen Ocak 2022 satışını yaptığı bir mal veya hizmetin faturasını en geç 7 gün içinde Şubat ayına sarkmayacak şekilde düzenlemek zorundadır.

Ancak bazı durumlarda mal veya hizmetin teslimi ay sonuna rastlayabilmektedir.

Bu durumda 7 günlük sürenin dolması beklenmeksizin en geç ay sonunda faturanın düzenlenmesi gerekmektedir.

Uygulama : 28 Mart 2022 tarihinde mal teslimi yapılmıştır.

Ancak mal teslimine ilişkin fatura 03 Nisan 2022 tarihinde düzenlenmiştir.

VUK’nun 219.maddesine göre bu muamele 07 Nisan 2022 tarihine (onuncu gün) kadar muhasebe kayıtlarına intikal edilebilecektir.

Böyle bir işlem usul bakımından bir sorun teşkil etmeyecektir.

Ancak bu işlemin, Nisan ayında kayıt altına alınması KDV açısından işlemi yapan itibariyle indirilecek verginin düşük olması şartıyla vergisel kayıba neden olacaktır.

Bu nedenle 28 Mart 2022 tarihinde yapılan mal teslimine ait fatura, VUK’nda belirlenen 7 günlük süre zarfında Nisan ayında (04 Nisan’a kadar) düzenlenmiş ve bu ayda muhasebe kaydı yapılmış olsa dahi işleme ait vergi, KDVK’nun 10/a maddesi kapsamında Mart dönemine ait “Toplam Teslim ve Hizmet bedeline” dahil edilmesi ve Mart 2022 dönemine ilişkin olarak I no’lu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekir.

Yukarıdaki örneği uygulamalı bir şekilde anlatmak gerekirse;

Uygulama: ABC A.Ş. 28 Mart 2022 tarihinde XYZ Ltd.Şti’ye 50.000 TL artı KDV bedelli mal teslimi yapılmıştır. Ancak mal teslimine ilişkin fatura 03 Nisan 2022 tarihinde düzenlenmiştir.

En çok yapılan hata:

—————————————03.04.2022———————————-
120 ALICILAR 59.000
600 YURT İÇİ SATIŞLAR 50.000
391 HESAPLANAN KDV 9.000
ABC A.Ş. mal teslimi
——————————————————————————————-
—————————————/—————————————————
102 BANKALAR 59.000
120 ALICILAR 59.000
Mal bedelinin tahsili
——————————————————————————————-

Görüldüğü üzere şirket en geç 31.03 tarihinde fatura kesmesi gerekirken ay sarkması yaşanmış ve 03 Nisan 2022 tarihinde fatura düzenlemiştir.

Olması gereken kayıt tarihi aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

—————————————31.03.2022———————————-
120 ALICILAR 59.000
600 YURT İÇİ SATIŞLAR 50.000
391 HESAPLANAN KDV 9.000
ABC A.Ş. mal teslimi
——————————————————————————————-
—————————————/—————————————————
102 BANKALAR 59.000
120 ALICILAR 59.000
Mal bedelinin tahsili
——————————————————————————————-

26.10.2022

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü