onkordato Talep Eden Şirket Borca Batık Değil ise İflas Kararı Verilemez.

T.C.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2019/2429
K. 2020/944
T. 2.6.2020

• KONKORDATO TALEBİ ( Şirketin Hem Kaydi Hem de Rayiç Değerlere Göre Borca Batık Durumda Olmadığı Diğer Yandan Şirketin 8 Milyon Civarındaki Borcun Şirket Ortağına Ait Olması ve Bu Miktarın Ortak Tarafından Her Zaman Sermayeye İlave Edilebileceği Her Ne Kadar Hali Hazırda Faaliyette Bulunduğu Projesi Bulunmasa da Şirketin Araç ve Demirbaş Potansiyeli ve Faaliyet Alanı Dikkate Alındığında İlerleyen Zamanda Yeni İş Anlaşmaların İmzalanmasıyla Tekrardan Faaliyette Bulunma İhtimali Bulunduğu Nazara Alındığında Borçlu Şirket Hakkında İflas Kararı Verilmesinin İsabetli Olmadığı )

• BORCA BATIKLIK ( Konkordato – Davacı Şirketin Kaydi Değerler Üzerinden Öz Kaynaklarının + 3.419.950,91 TL, Rayiç Değerler Üzerinden İse + 7.045.654,28 TL Olduğu Şirketin Hem Kaydi Hem de Rayiç Değerlere Göre Borca Batık Durumda Olmadığı Şirket Adına Kayıtlı ve Faaliyet Alanıyla İlgili Rayiç Değerinin 10.502.500,00 TL Olduğu Diğer Yandan Şirketin 8 Milyon Civarındaki Borcun Şirket Ortağına Ait Olması ve Bu Miktarın Ortak Tarafından Her Zaman Sermayeye İlave Edilebileceği/İflas Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü