11. Ceza Dairesi
2020/5703 E.
2021/2599 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Sahte fatura kullanma
HÜKÜM : Beraat

Sanıkların faturalarını kullandığı mükellef … ile ilgili Dairemizin 2017/11319 Esas sayılı dava dosyası da dikkate alınarak 2008, 2009 ve 2010 takvim yıllarında sahte fatura kullanma suçlarından kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;
1-Sanıkların 2008, 2009 ve 2010 takvim yıllarında sahte fatura kullandıkları iddia olunan kamu davalarında, üç sanığın da ortak ve müdür olmalarına rağmen sanık …’ın mahkemece alınan savunmasında diğer sanıkların işleri yürüttüğünü belirttiği, vergi inceleme raporlarına göre, 2008 takvim yılında, 37.130,40 TL tutarında nakit ödeme karşılığı 7 adet faturanın kullanıldığı, KDV indirimine konu yapılan tutarın yıl içindeki indirime oranının yüzde 9.70 olduğu, 2009 takvim yılında 116.339,56 TL tutarında kullanılan 19 adet faturanın yalnızca 30.000 TL’ lik kısmına ilişkin ödemenin belgelendirildiği ve KDV indirimine konu yapılan tutarın yıl içindeki indirime oranının yüzde 29.30 olduğu, 2010 takvim yılında ise 125.598,12 TL tutarında nakit ödeme karşılığı 21 adet faturanın kullanıldığı ve ödemeye ilişkin herhangi bir belge ibraz edilmediği, KDV indirimine konu yapılan tutarın yıl içindeki indirime oranının yüzde 25.55 olduğu, ayrıca 2010 takvim yılı için 3 faturanın tahsilat ve ödemelerinin tevsik mecburiyeti kapsamında olduğunun anlaşılması karşısında, atılı sahte fatura kullanma suçlarının sübut bulduğu gözetilerek mükellef şirket işlerini fiilen kimin yürüttüğü tespit edilerek mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, hatalı gerekçe ile beraat hükümleri kurulması,
2-Sanıklar hakkında 2008, 2009 ve 2010 takvim yıllarında sahte fatura kullanma suçlarından kamu davaları açıldığı, sahte fatura kullanma suçunda her takvim yılında işlenen suçların ayrı ayrı suçları oluşturduğu, zaman aşımı hükümleri gözetilerek her takvim yılından ayrı ayrı hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden ve hangi takvim yılından hüküm kurulduğu da belirtilmeksizin tek hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.03.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü