​ Şirketin 2016/6.,7. ve 8. dönemlerine ilişkin olarak mahsuben iade isteminin, yapılacak inceleme sonrasına bırakıldığından bahisle reddine dair davalı idare işleminin iptali istenilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … Vergi Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda; davacı şirketin 2016/6,7,8. dönemlerinde 3065 sayılı Kanunun 11/1-a maddesi kapsamında yapmış olduğu teslimler nedeniyle herhangi bir…

İçeriği Görebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Giriş Yap Üye Ol

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü