​ ihracat istisnasından doğan katma değer vergisi iade alacağının vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarına mahsup ve iade talebinin vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirileceğinden bahisle reddine dair … tarih ve … sayılı işlemin iptali hakkında. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Mahkemelerince verilen ara kararı üzerine davalı idarece, davacının incelemeye sevk edildiği, henüz inceleme…

İçeriği Görebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Giriş Yap Üye Ol

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü