Danıştay 7. Daire Başkanlığı 2016/7486 E 2021/609 K. “İçtihat Metni” Dava konusu istem: Davacı adına, POS cihazıyla tefecilik faaliyetinde bulunduğunun tespit edildiğinden bahisle, takdir komisyonu kararı uyarınca 2013 yılının Aralık dönemi için re’sen tarh edilen banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasının iptali istemiyle dava açılmıştır. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Hakkında…

İçeriği Görebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Giriş Yap Üye Ol

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü