HANGİ TÜR ŞİRKET DAHA AVANTAJLI?

Kurulacak şirketin türü ne olmalı?

Şirket türlerine göre avantajlar ve dezavantajlar nelerdir?

Sermaye Şirketleri

Anonim Şirketler

Limited Şirketler

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

Şahıs Şirketleri

Adi Şirketler

Kolektif Şirketler

Adi Komandit Şirketler

Şahıs Şirketlerinin,

Avantajları, 

Bir günde rahatlıkla kurulabilir.

Gelire göre kademeli vergi sisteminin olması, örneğin düşük gelirlerde sermaye şirketine göre nispeten daha az vergi ödenir. (Başlangıç %15)

Kapanış işlemleri oldukça kolaydır.

Kuruluş vb. Ücretler sermaye şirketlerine nazaran oldukça düşüktür.

Dezavantajları,

Kademeli vergilendirme sistemi olduğu için gelir vergi oranı %15 – %40 aralığındadır.  Sermaye şirketlerinde bu oran gelir ne olursa olsun sabit olup %23’dür.

Finans kuruluşları nezdinde sermaye şirketlerine göre güvenilirliği daha düşüktür ve başvuruları daha geç ve zor onaylanır veya onaylanmaz.

GVK mükerrer 20. Maddesine göre genç girişimci istisnasından faydalanabilmek için 3 vergilendirme dönemi boyunca elde edilecek 75.000 TL’ye kadar gelir üzerinden hesaplanan gelir vergisinden de muaf olur.

Ayrıca 12 ay boyunca adına tahakkuk edecek BAĞ-KUR primleri devlet tarafından karşılanacaktır.

Dikkat edilmesi gerekenler,                                                                                                             

İlk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gereklidir.

Daha önce girişimi olundu ise bu istisnadan yararlanılamaz.

Sermaye şirketlerinde bu istisnadan yararlanılamaz.

18 yaşından küçük 29 yaşından büyük kişiler bu istisnadan yararlanamaz.

Genç girişimci hizmetlerini yurtdışına satarsa kazancının %50’si gelir vergisinden istisna olup ayrıca hizmet Türkiye’de ifa edilmediğinden KDV’nin konusuna da girmeyecektir.

(Bu işlem sadece gelir vergisi mükelleflerine ait olmayıp kurumlar vergisi mükellefleri için de geçerlidir)

Şahıs şirketi için yorum yapacak olursak, müteşebbis eğer genç girişimci istisnasından faydalanıyorsa bir takvim yılı içerisinde elde ettiği gelirden doğan verginin büyük çoğunluğu istisna kapsamında terkin edilmektedir.

Bu da sektöre yeni giren ve sermayesi zayıf olan genç girişimci için oldukça faydalı olacaktır.

Ek olarak 1 yıl boyunca ödenmeyen BAĞ-KUR primi 14.811,00 TL  (2021) kazanç sağlayacaktır.

Fakat tam tersi durumda genç girişimci istisnasından yararlanmıyorsa şahıs işletmesi vergi oranı %27 olup eğer sermaye şirketi olsaydı 2021 yılı için %25 (2022 yılı için %23) kurumlar vergisi ödeyecekti.

Sermaye Şirketlerinin,                                                                                               

Avantajları,                                                                                                                                      

Gelir tutarı ne olursa olsun matrah üzerinden sabit oranlı vergi öderler.

Şahıs şirketlerine göre daha itibarlı ve saygındırlar.

Finans Kuruluşları nezdinde daha kolay krediye ve diğer işlemlere ulaşabilirler.

Dezavantajları,                                                                                                                        

Kuruluş süreci şahıs işletmesine göre oldukça uğraştırıcıdır.

Şahıs işletmelerinde şahıstan direkt sermaye şirketine geçilebiliyorken sermaye şirketlerinde böyle bir durum söz konusu değil.

Tasfiye süreci zordur ve uzundur.

Şahıs işletmeleri gibi 1, 2 günde kapatılamazlar.

Resmi işlemler daha yoğun ve dikkat gerektirdiğinden katlanılması gereken ücretler (muhasebe vb.) şahıs işletmelerine göre ve şirketin büyüklüğüne göre oldukça fazla olabilir.

Sermaye şirketleri ayrıca kendi içlerinde değerlendirilmelidir.

Zira Anonim Şirketler ile Limited Şirketlerin yapısı, kuruluş süreçleri farklı olduğundan aynı durumlarda görülmemelidir.

Ticari Faaliyet hizmetlerinin ihracında elde edilen gelirin %50’si kurumlar vergisinden müstesnadır.

Özetleyecek olursak,    

Kuruluştan önce satış hacminin ve getireceği karın asgari düzeyde tahmin edilmesi gerekmektedir.

Zira gelir vergisi mükellefiyeti kademeli vergilendirmeye tabi olduğundan sermaye şirketlerine göre kazanç üzerinden neredeyse 2 kat daha fazla vergi ödenebilir.

Eğer kurulacak şirketin sermayesi güçlüyse direkt sermaye şirketi tercih edilebilir. Ticari Faaliyet hizmetleri sadece yurtiçine yapılacaksa, şirketin merkezi teknoloji geliştirme bölgesinde değilse ve müteşebbis 18 yaşın altında veya 29 yaşın üzerindeyse herhangi bir vergi teşviki veya indirimi alamayacaktır.

Çalışılacak müşteri grubu ve hitap edilecek müşteri kitlesi kurumsal yapıdaysa şirketin sermaye şirketi olmaması her zaman şirket için bir engel olacaktır.

Sermaye şirketleri bankalarla daha rahat çalışabilir.

Güvenilirliği daha yüksek olduğundan şahıs şirketlerine göre işlemlerini daha hızlı yürütebilir. (Kredi alma, teşviklerden yararlanma, vergi ve SGK indirimleri vb.)

İşlerin iyi gitmesi halinde şahıs şirketi sermaye şirketine dönüştürülebilir fakat sermaye şirketleri için böyle bir durum söz konusu değildir.

 

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü