Şahıs,evinde ev tipi dikiş makinesi kullanmak suretiyle sipariş üzerine dikmiş olduğu kişiye özel çocuk kıyafetlerinin dikiş ve kumaşının görülmesi için reklam amaçlı fotoğraflarını instagram hesabına yüklediği belirtmiş, bu faaliyeti dolayısıyla esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı konusunda cevap istemiştir.

Verilen cevapta,

*Pazar takibi yapmaksızın ve ticari, zirai, mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival, panayır gibi yerler haricinde satması ve/veya internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satması durumunda, bentte yer alan şartların sağlanması suretiyle 306 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar dahilinde, Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinin 1. fıkrasının 6 numaralı bendi kapsamında,

*Sadece internet veya benzeri platformlar üzerinden satması durumunda ise, bentte yer alan şartların sağlanması şartıyla 314 Seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar kapsamında, Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinin 1.fıkrasının 10 numaralı bendi kapsamında, esnaf muaflığından faydalanmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü