Danıştay’ın 2019/1 numaralı İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı’ndan sonra yasal defter ve belgelerini kaybeden mükelleflerin Ticaret Mahkemesi’nden zayi belgesi temin etmeleri halinde mücbir sebep gerekçesi ile bu mükellefler doğrudan vergi ve ceza tarhiyatı ile karşılaşmayacaklardır.

 

Ayrıca mücbir sebep olmaksızın inceleme görevlisine defter ve belge ibraz etmeme ve yargı aşamasında ibraz halinde bu kez defter ve belgeler tekrar incelenmek üzere vergi idaresine gönderilecektir.

 

Bu içtihat kararlarının uygulanmasında iki sıkıntı ortaya çıkacaktır.

1- Defter ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde özellikle tedarikçilerin sayısının çokluğu halinde vergi inceleme görevlisinin karşıt inceleme yapması zaman ve diğer maliyetler dolayısı ile hayli külfetli hale gelecektir.

Ve karşıt incelemelerin kısmen yapılması yoluna gidilecektir.

 

2- Yargı aşamasında ibraz edilen defter ve belgelerin tekrar idareye tevdii ve incelemenin hitamı hayli zaman alacağından, tarh zamanaşımı dolayısı inceleme bir neticeye ulaşamayabilecektir.

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü