​ Vergi Suçuna İştirak: Vergi suçuna iştirak ettiğinden bahisle 2011 yılı muhtelif dönemlerine ilişkin olarak kesilen vergi ziyaı cezalarının kaldırılması istenilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Danıştay bozma kararı üzerine Vergi Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:…. sayılı kararla; 16/09/2021 tarihli ara karar üzerine davalı idarece sunulan … tarih ve E-… sayılı cevabi yazı…

İçeriği Görebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Giriş Yap Üye Ol

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü